EERA ELEKTRONİK TİCARET ve BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. (Itopya)tarafından iletilen aydınlatma metni ile tarafıma, işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği, sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış, tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur.

İşlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati“kapsamında istisna hükümleri uyarınca işleniyor olanları hariç olmak kaydıyla, kişisel verilerimin;

- Kişisel verilerinizi bizimle paylaşmanıza sebep olan internet sitesi(www.itopya.com) üzerinden üyelik başvurunuzun alınması, memnuniyet veya şikayet yönetimi  , sipariş edilen ürünlerin tarafınıza iletilebilmesi , tarafımızla akdettiğiniz sözleşmenin ifası ile diğer süreçlerinin takibi(Satış ve satış sonrası destek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,) ve Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda -talep halinde- mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek

- Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenleyerek müşterilerin şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi  ve diğer gerekli bilgileri kaydedilebilmesi ,

- üye markaların kullanıcılara özel satış, kampanya ve pazarlama faaliyetleri düzenlemesi ve Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ile müşterilerimizin ilgi alanları dikkate alınarak daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlanması adına müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında bilgi verebilmek ve çeşitli kanallarla kampanyaları aktarmak ,

- Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek ve hem Şirketimizin hem de Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

- Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

- Itopya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcı deneyiminin arttırılması için ve ilgili kişilerin beğeni , kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında kullanıcı memnuniyetinin sağlanması , ürün ve hizmetin pazarlanma sürecinin planlanarak icra edilmesi , şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden en yüksek derecede faydalanılabilmesi adına özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, hedefleme, yeniden pazarlama (on-site remarketing),reklam yapılması,

- Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası ,bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi , finans ve muhasebe işlerinin takibi , hukuk işlerinin takibi , iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

- Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması adına satış, pazarlama ve optimizasyon süreçlerinin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için planlanması ve icra edilmesi ,

- Şirket iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için optimizasyon faaliyetlerinin yapılması,

- Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması

- Web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak ,

amaçlarıyla ve aydınlatma metninde yer alan diğer amaçlar ile gösterilen kategori, aktarım, yöntem ve hukuki sebep ile sınırlı olmak üzere, ölçülü olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemlere, aydınlatma metninde belirtilen yerlere aktarılmasına bu beyanımın tüm anlam ile sonuçlarının farkında ve gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde olarak, serbest iradem ile açıkça rıza gösteriyorum.

Veri Sahibi Başvuru Formu

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
%100 GARANTİ
TEKNİK DESTEK VE MONTAJ
KARGO HİZMETİ